Fries Landbouwmuseum organiseert elke woensdagmiddag vaartocht

Met boerenpraam door het mooiste moeras van Nederland

EARNEWÂLD (NL) – Deze zomer organiseren het Frysk Lânboumuseum (Fries Landbouwmuseum) in Earnewâld (Eernewoude) en activiteitenboerderij De Wartenster in Warten vaartochten met een boerenpraam door Nationaal Park De Alde Feanen. Dit is een wereldwijd bijzonder nat natuurgebied, ontstaan door het winnen van turf.  

Het 2.300 hectare grote moertas ligt in het hart van Friesland, in de driehoek tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten. Het is een zeer afwisselend landschap met meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Die landschappelijke variatie zorgt voor een enorme rijkdom aan planten en dieren. Zo komen er in De Alde Feanen circa 450 soorten planten voor en broeden er ruim 100 soorten vogels!

Met een boerenpraam door natuurreservaat De Alde Feanen.

Vaartocht
Op alle woensdagen in juli en augustus zijn er vaartochten met de boerenpraam van 'De Wartenster' vanaf het Landbouwmusuem in Earnewâld. De start is 14.00 uur vanaf de kade bij het museum voor een rondtocht door het Nationaal Park met aandacht voor de agrarische geschiedenis. Vooraf of nadien maakt de bezoeker in het Frysk Lânboumuseum op een levendige manier kennis met tweeduizend jaar agrarische geschiedenis van Fryslân. Het museum toont de leef-, werk- en woonomstandigheden van de boer tijdens verschillende perioden, zoals de terpentijd, de middeleeuwen, de periode rondom 1870 en voor en na de oorlog. Hoe hielden onze voorouders het hoofd (soms letterlijk) boven water, hoe gingen ze te werk en wat voor problemen kwamen ze tegen in hun strijd een bestaan op te bouwen, dat zijn de vragen die de basis vormen van de inrichting van het museum. Natuurlijk speelt de boerderij in al zijn vormen daar in belangrijke rol in.  
De tocht gaat ongeacht het aantal mensen altijd door. Er is dus geen opgave vooraf nodig.
Er kunnen maximaal 40 mensen mee. De vaartocht duurt ongeveer 2 uur, de prijs incl. toegang museum en drankjes en borrelhapjes aan boord is € 22,50 per persoon.

Adres en toegang museum
Fries Landbouw Museum/Frysk Lânbou Museum
Koaidyk 8b
9264 TP Earnewâld
Tel. 0511-539420
Fax 0511-539697
De entree bedraagt volw. € 6,00 en Kids € 3,00 (incl. entree  museum)
 
Meer informatie:
www.frieslandbouwmuseum.nl
http://www.np-aldefeanen.nl/documents/home.xml?lang=nl
www.earnewaldtouristinformation.nl

 

Met een boerenpraam door natuurreservaat De Alde Feanen.
Met een boerenpraam door natuurreservaat De Alde Feanen.